Laserveiligheid

Niet zonder gevaar

Lasers vinden steeds meer de weg naar de medische praktijk. Het gebruik hiervan is echter niet zonder gevaar. Lasers zijn zeer intense lichtbronnen die monochromatische, coherente, elektromagnetische straling produceren en afgeven. Vanwege de hoge vermogensdichtheid kan de laserbundel, of reflecties daarvan, de ogen maar ook de huid beschadigen. Verder kan door een laserbundel, bij voldoende hoge vermogensdichtheid, zelfs brand veroorzaakt worden. Naast risico’s door de hoge lichtintensiteit zijn er ook andere risico’s verbonden aan het gebruik van lasers. Het is belangrijk om goed om de hoogte te zijn van laserveiligheid.

Verantwoordelijkheid

Als leverancier van deze systemen voelen wij ons medeverantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, voor u én uw patiënt. Onze bijdrage beperkt zich zeker niet tot het uitleveren van een systeem en een schriftelijke instructie. U wordt na aankoop van een systeem uitgebreid getraind in de werking en mogelijkheden. Hierbij hoort uiteraard ook een stuk laserveiligheid.

Cursus Laserveiligheid

Werken met laserapparatuur is niet zonder gevaar. De cursus Laserveiligheid van Laservision heeft als doel u en uw medewerkers te informeren over alle geldende veiligheidseisen en regelgeving, zodat u bekwaam en veilig kunt werken met uw laserapparatuur.

Eerstvolgende cursusdata

Kijk voor een overzicht van geplande data voor de cursus Laserveiligheid bij Workshops op onze Events-pagina.

Laserveiligheid

Iedereen die met laser werkt, dus ook ondersteunend personeel, wordt geacht de cursus laserveiligheid met goed gevolg te hebben afgerond. De cursus laserveiligheid betreft een eendaagse cursus verdeeld over twee dagdelen met een afsluitende toets. Na het behalen van de toets wordt de cursist geacht veilig en binnen de normen “wet (laser)veiligheid medische instrumenten” in een veilige omgeving te kunnen werken met laserapparatuur en wordt een certificaat uitgereikt met een geldigheidsduur van twee jaar. Daarnaast krijgt de cursist de gehele cursus op een USB-stick samen met relevante en aanvullende informatie betreffende laserveiligheid. De cursus laserveiligheid wordt gegeven door een van onze drie huiseigen laser safety officers.

Programma:
09:30Binnenkomst en ontvangst deelnemers
10:00Start cursus: Kennismaking | Over Laservision | Wat is licht, IPL, laser?
11:00Korte pauze
11:15Laserveiligheid
12:30Lunch
13:00Laserveiligheid
14:00Korte pauze
14:15Laserveiligheid: Vragen rondje | Theorie test laserveiligheid
15:00Korte pauze
15:15Laserveiligheid in de praktijk
16:00Uitreiking certificaten
Accreditatiepunten:
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)5 punten
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA6 punten
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)5 punten
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)4 punten
Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI)10 punten
Nederlandse Vereniging van Huidthereapeuten4,5 punten
Nederlandse Vereniging van Orhoptisten4,5 punten
Optometristen Vereniging Nederland4,5 punten
Afmelden:
 • Annuleert u uw deelname minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het factuurbedrag gerestitueerd, minus € 80,- administratiekosten.
 • Annuleert u uw deelname binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de deelnamekosten gerestitueerd.
 • Annuleert u uw deelname binnen 48 uur voor aanvang van de workshop dan worden uw deelnamekosten niet geretourneerd.
 • Annuleert u een hele groep, als bv bij een on-site afspraak (minimaal 5 deelnemers), dan gelden bovenstaande regels. Annuleert u als onderdeel van een groep, dan staat het Laservision B.V. vrij (indien het deelnemersaantal 4 of minder wordt) de cursus, na onderling overleg, te annuleren.

Voor de veiligheid van de gebruikers zijn lasers ingedeeld in zogenaamde laserklassen. Deze laserklassen geven aan hoe gevaarlijk een laser is en zijn vastgesteld in de norm DIN EN60825 en IEC60825

Lasers zijn onderverdeeld in: Klasse 1, Klasse 1M, Klasse 1C, Klasse 2, Klasse 2M, Klasse 3R, Klasse 3B, Klasse 4

Klasse 1 (max. 1mW)
Voor deze klasse geldt dat laserproducten onvoorwaardelijk veilig zijn onder alle voorspelbare condities. Enerzijds door inherent laag emissie niveau of anderzijds doordat ze ingebouwd zijn (met als gevolg dat hoge stralingsniveaus niet naar buiten zullen treden bij normaal gebruik).

Klasse 1M (Magnification, max.1mW)
Deze klasse is veilig bij directe straling in het oog, maar zou gevaarlijk kunnen worden bij gebruik van een optisch instrument. Het gebruik van een vergrootglas verhoogt het gevaar van een divergerende bundel. Een verrekijker of telescoop verhoogt het gevaar op oogschade bij een brede gecollideerde bundel. Lichtstraling onder Klasse 1 en 1M kunnen zichtbaar, onzichtbaar of beide zijn.

Klasse 1C
Dit is een nieuwe klasse welke gevormd is in IEC60825, versie 07-2015, en dekt alle lasersystemen af die zijn ontworpen om direct contact te maken met een “object”. Dit kunnen lasers zijn geschikt voor bijvoorbeeld haarverwijdering, rimpelvermindering, tatoeageverwijdering of acnebehandeling. Hieronder vallen ook de lasers die thuis gebruikt worden. De veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn, moeten kunnen garanderen dat er geen enkele vorm van laserstraling (hoger dan klasse 1) vrij zal komen.

Normaal gesproken, hebben laserklasse 1C systemen speciale contacten/sensoren die voorkomen dat laserstraling ontsnapt wanneer de laser niet op een normale en veilige manier wordt bediend. De elektrische geleiding van de menselijke huid wordt vaak gebruikt voor deze vorm van veiligheid.

Klasse 2 (max.1mW)
Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht (380nm-780nm). Inherent veilig bij huidbestraling, maar niet inherent veilig voor het oog. Bij het bewust staren in de bundel, langer dan 0,25 seconden (natuurlijke oogreflex), kan dit gevaarlijk zijn.

Klasse 2M (Magnification, max.1mW)
Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht (380nm-780nm). Deze klasse is veilig bij incidentele instraling in het oog zolang de oogreflex tijd niet wordt overschreden (0,25s). Verder geldt deze klasse bij gebruik van optische hulpmiddelen (1M). Lichtstraling onder klasse 2 en 2M is zichtbaar, maar kan ook een onzichtbaar component bevatten onder bepaalde omstandigheden.

Klasse 3R (1mW – max.5mW)
Deze klasse wordt beschouwd als ongevaarlijk (laag risico), maar kan in potentie wel gevaarlijk zijn. De limiet van klasse 3R is 5x de waarde die geldt voor klasse 1 (bij onzichtbaar licht) of klasse 2 (bij zichtbaar licht). Hierdoor zal een zichtbare continue (CW) laser, die 1-5mW kan uitstralen, normaal gesproken onder klasse 3R vallen. Voorkom direct aanstralen van het oog of het richten op andere mensen/dieren.

Klasse 3B   (5mW – max.500mW)
Lichtstraling in deze klasse wordt over het algemeen beschouwd als gevaarlijk. Bij een continu laser mag het vermogen niet boven de 500mW komen, omdat deze straling gevaarlijk is voor ogen en huid.  Het kijken naar diffuse reflecties van straling uit deze klasse is in de regel niet gevaarlijk.

Klasse 4   (>500mW)
Dit is de hoogste lichtstraling klasse en is zeer gevaarlijk. Ook het kijken naar diffuse reflecties van dit licht wordt als zeer gevaarlijk beschouwd. Lasers in deze klassen kunnen brand veroorzaken in materialen, wanneer erop wordt geprojecteerd.

De volgende regels zijn van toepassing voor de classificatie standaard:

 1. 0,25 seconde voor klasse 2, klasse 2M en klasse 3R, waarbij er laserstraling is in het golflengtebereik van 400nm tot 700nm.
 2. 100 seconden voor laserstraling met alle golflengten groter dan 400nm, afgezien de laserklassen uit punt 1 en 3.
 3. 000 seconden voor laserstraling met alle golflengten kleiner of gelijk aan 400nm. Tevens geldt dit voor laserstraling met golflengten groter dan 400nm, waarbij het nodig is om langere tijd in de laser te kijken.
 4. De afstand van de laseroutput tot het oog moet groter zijn dan 10 centimeter. Anders is er in klasse 1, klasse 2 en klasse 3R een kans op oogschade.
 5. Het bewust kijken in lasers van iedere willekeurige klasse geeft kans op oogschade.
 6. Het is per wet verboden om laserpointers te verkopen die boven klasse 1 zijn geclassificeerd.

Wanneer er met een laser wordt gewerkt, dient een ruimte aan een aantal eisen te voldoen. Voor de diverse soorten lasers met verschillende laserclassificaties gelden verschillende laserveiligheidsmaatregelen. Onderstaande punten zijn een opsomming van alle maatregelen die kunnen worden genomen.

N.B.: Wij raden u aan om binnen uw instelling een laser safety officer te benoemen die waakt over de procedures, laserveiligheid en de toepassingen hiervan.

Waar moet een laserruimte aan voldoen?

Reflectie

 • Geen spiegels
 • Geen schilderijen afgedekt met een glasplaat
 • Geen vitrinekast
 • Geen chroom aan de wastafels (sifon en kranen)
 • Ramen en kijkvensters blinderen

Brandgevaar

 • Zijn brandblussers en rookafzuiging aanwezig (indien relevant)?
 • Zijn gordijnen en roomdividers van niet-brandbaar of brandvertragend materiaal?
 • Gebruik tijdens de behandeling materialen die geschikt zijn voor de betreffende laserbehandeling

Blindering

 • Blinderen van ramen en kijkvensters, met golflengte specifiek: glas, folie, gordijnen en/of blinderingen
 • Kamerschermen van specifiek laserveilig materiaal

Aanduiding

 • Aanduiding dat het hier om een laserkamer gaat (NEN3011). Waarschuwing dat er een laser gebruikt wordt en zorgen voor aanduidingsverlichting
Waar moet de laser aan voldoen?

Interlock

 • Elke laser van een laserklasse 3B of 4 moet voorzien zijn van een interlock aansluiting
 • Dit kan een spanningsvrij deur contact zijn, waarbij de laser naar standby gaat als de deur wordt geopend

Plaatsing

 • Plaats de laser zo in de ruimte dat het niet mogelijk is dat de directe laserbundel de deuropening bereikt.

Onderhoud

 • Onderhoud van de laser dient te gebeuren door daarvoor getrainde en door de fabrikant gecertificeerde technicus
 • De op laser geplaatste onderhoudssticker dient binnen de daarvoor geldende vrijgave datum zijn
 • Is de vrijgave datum verlopen? Dan dient er contact opgenomen te worden met de leverancier of de daarvoor verantwoordelijke persoon binnen de organisatie
 • Indien relevant voert de gebruiker van de laser ook kwaliteitscontroles en kalibraties uit.
Persoonlijke bescherming

Sluit deuren en ramen en blindeer kijkvensters wanneer er met een laser wordt gewerkt. Verwijder tijdens de laserbehandeling horloges en andere spiegelende dan wel reflecterende sieraden

Training

 • Zorg ervoor dat al het personeel dat toegang heeft tot de laserruimte getraind is ten bate van de laserveiligheid.

Brillen

 • Zorg ervoor dat er voldoende laserveiligheidsbrillen aanwezig zijn, welke voldoen aan de NEN207/208
 • Iedereen in de ruimte dient een voor de laser geschikte laserveiligheidsbril op te hebben
 • De bril dient geschikt te zijn voor de laser waarmee gewerkt wordt
 • Zorg ervoor dat de golflengte klopt en dat de juiste L of LB waarde op de bril staan
 • Wanneer een D, I, R, M wordt gevraagd door de fabrikant dan dient dit op de bril te staan:
  • D: Continuous wave
  • I: Pulsed mode
  • R: Q-switched
  • M: Modelocked
 • Let er hierbij op dat elke bril waar alleen een OD waarde gegeven wordt niet meer is toegestaan (sinds 01-01-2015)
 • Pas eventuele kleur codering toe op laser en laserbrillen als er meerder lasers in een ruimte staan
 • Laat de correcte laserveiligheidsbrillen in dezelfde ruimte als de laser
 • Inspecteer de laserveiligheidsbrillen regelmatig op beschadigingen

Afzuiging

 • Tijdens een behandeling met de laser kan schadelijke rook vrijkomen, deze moet worden afgezogen.
 • Is er een mechanische afzuiging aanwezig en werkt deze.
 • Dit dient een afzuiging te zijn met actief Hepa filter.

Adem beschermingsmiddelen

 • Maak gebruik van FFP3 maskers

Klachten

 • Heeft u klachten zoals huiduitslag, huidverbranding, verlies van gezichtsvermogen of het gevoel van zand in de ogen, raadpleeg dan een arts.

Laserveiligheid cursus op uw locatie?
Vul het onderstaande formulier in.